A A A

RSAQUA system zarządzania i rozliczania opłat za wodę i kanalizację.

           

 

 • wersja 2.247 2019-03-06
  Zmiana ekranu obsługi eksportowania danych do urządzeń zewnętrznych (Specjalne->Eksport) oraz zmiana przechowywania danych o inkasentach. Dodatkowa funkcjonalność to wprowadzenie automatycznego wyliczenia pierwszego wolnego numeru faktury po wpisaniu 0 w dowolne pole "Nr kolejny" i zejściu z pola - program automatycznie wyszuka i wpisze pierwszy wolny numer.

 • wersja 2.246 2019-02-27
 1. Przygotowanie danych do sprawozdań GUS w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  (Raporty->GUS Spis ludn.i mieszkań 2021r.). Tworzenie raportów zawierających informacje o wygenerowanych danych.
 2. Aktualizacja danych o TERYT wszystkich punktów (Punkty->Edycja->Ustawienia TERYT).
 • wersja 2.244 2019-01-18
 1. Dodanie daty ostatniego odczytu (w nawiasach) do opisu pozycji faktury związanej z zużyciem.
 2. Usprawnienie (przyśpieszenie) zestawienia "Właściciele"  (Punkty-> Właściciele).
 3. Zmiana (rozbicie) informacji na zestawieniu "Właściciele" (Punkty-> Właściciele) o podmioty i osoby fizyczne, co ma ułatwić sprawozdawczość dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 


OPIS
 
 • Zarządzanie płatnikami (przegląd bieżącego zadłużenia, ustalonych punktów poboru opłat wraz z odczytami, pełna windykacja, tworzenie indywidualnych notatek usprawniających wewnętrzny obieg informacji),
 • Zarządzanie punktami opłat (definiowalne opłaty, historia właścicieli, klasyfikowanie, grupowanie wg własnych układów, zarządzanie miernikami, tworzenie struktur licznik - podlicznik w dowolnym wymiarze),
 • Wystawianie faktur (edycja, tworzenie faktur nie związanych z dystrybucją wody, powiązanie z cennikami w celu łatwiejszego wystawiania dokumentów, dowolne wyszukiwanie, drukowanie w formacie plików pdf i wysyłka na adres e-mail),
 • Szybkie wprowadzanie odczytów (dla służb odpowiedzialnych za ewidencję i przyjmowanie danych - bez wystawiania dokumentów rozliczeniowych),
 • Pełna i szybka wymiana danych z urządzeniami mobilnymi dla zestawów inkasenckich,
 • Automatyczna rejestracja wystawionych dokumentów płatniczych w systemie RSFk wraz z ich rozliczeniami  (zapłaty, kompensaty, umorzenia),
 • Automatyczne rozliczanie nadpłat,
 • Prowadzenie raportów kasowo - bankowych (automatyczne rozliczanie), ewidencja rekompensat, umorzeń.

 


Szybkie linki

 

RSAqua

RSFk

RSLokator

RSRejestrator

 


O Usługach Informatycznych RS

 

Informacje o firmie

Newsletter

 

 

 


Informacje Strony

 

Polityka prywatności

Warunki użytkowania

Wyłączenia prawne

Prawa autorskie

Ciasteczka


Kontakt

 

Telefony:

+48 501 581 211 (preferowany)

+48 77 5432 466

Adres elektroniczny