Drukuj

RSAQUA system zarządzania i rozliczania opłat za wodę i kanalizację.

           

Modułowy system mobilny RSIkasent

 

wersja 2.251 2019-06-27

 1. usunięcie informacji o zadłużeniu na wystawianych fakturach z prognozą.

 

wersja 2.250 2019-05-21

 1. Dodanie dodatkowych filtrów do zestawienia "Terminy legalizacji" (<Typ wodomierza> oraz <Status PUNKTU zamontowanego wodomierza>). Zbiory->Liczniki.>Terminy legalizacji.
 2. drobne poprawki (m.in.zmiana ceny na fakturze przy zmianie cennika).
   

wersja 2.249 2019-05-15

 1. Zmieniono zestawienie "Wpłaty" (Kontrahent->Kartoteka->Wpłaty). Na liście wpłat pojawiają się również zwroty (wykonane poprzez raporty bankowe, kasowe lub kompensatami) z minusem.
 2. Dodano nowe zestawienie w wykazie i propozycji połączenia zapłat z nadpłatami (Funkcje specjalne->Automatyczne rozliczenie nadpłat->Analiza->jeśli są pozycje-> Drukuj)

 

wersja 2.248 2019-05-02

 1. Umożliwiono szybkie zdjęcie zaznaczeń listy opłat lub zaznaczenie wszystkich opłat w oknie "Lista opłat" (Opcje->Lista opłat).

wersja 2.247 2019-03-06

 1. Zmiana ekranu obsługi eksportowania danych do urządzeń zewnętrznych (Specjalne->Eksport) oraz zmiana przechowywania danych o inkasentach. Dodatkowa funkcjonalność to wprowadzenie automatycznego wyliczenia pierwszego wolnego numeru faktury po wpisaniu 0 w dowolne pole "Nr kolejny" i zejściu z pola - program automatycznie wyszuka i wpisze pierwszy wolny numer.

wersja 2.246 2019-02-27

 1. Przygotowanie danych do sprawozdań GUS w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 2. (Raporty->GUS Spis ludn.i mieszkań 2021r.). Tworzenie raportów zawierających informacje o wygenerowanych danych.
 3. Aktualizacja danych o TERYT wszystkich punktów (Punkty->Edycja->Ustawienia TERYT).

 

wersja 2.244 2019-01-18

 1. Dodanie daty ostatniego odczytu (w nawiasach) do opisu pozycji faktury związanej z zużyciem.
 2. Usprawnienie (przyśpieszenie) zestawienia "Właściciele"  (Punkty-> Właściciele).
 3. Zmiana (rozbicie) informacji na zestawieniu "Właściciele" (Punkty-> Właściciele) o podmioty i osoby fizyczne, co ma ułatwić sprawozdawczość dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 


OPIS
 

 


EKRANY (przykładowe zrzuty ekranowe - widoczne dane są danymi fikcyjnymi - wszelka zbieżność nazwisk i miejsc jest przypadkowa)

Ekran 1 Ekran 2 Ekran 3 Ekran 4