Drukuj

RSFk nowoczesny system finansowo-księgowy.

   

 

wersja 2.111 2019-03-06

  1. Dodatkowa funkcjonalność w wykonywaniu Zestawień własnych. Przy zaznaczeniu "Pokaż konta wynikowe zestawienia" można wyświetlić dla każdej zdefiniowanej pozycji jakie konta (i z jakim znakiem), rodzaj (saldo lub obroty lub saldo sald) wraz z wyliczoną kwotą wchodzą w skład pozycji.
  2. Poprawiono wpisywanie pełnych danych (zamiast tylko loginu) do faktur sprzedażowych przy wystawianiu ich w momencie rejestrowania operacji związanych z odwrotnym obciążeniem.
  3. Umożliwiono również ustalenie innej daty (do rejestru VAT) niż data faktury zakupowej przy rejestrowania operacji związanych z odwrotnym obciążeniem.
  4. Dalsze przygotowania struktur do przygotowywania sprawozdań w postaci XML do KRS-u o ustalonych formatach danych.

wersja 2.108 2019-02-12

  1. Dodanie raportów własnych dedykowanych jako Rachunek Zysków i Strat lub uproszczony (Raporty-> Zestawienia własne).
  2. Zmiana wydruków Zestawień własnych (adaptacja).

wersja 2.107 2019-02-08

  1. Dodanie raportów własnych dedykowanych jako Bilans standardowy lub uproszczony (Raporty-> Zestawienia własne).
  2. Przygotowanie bazy pod obligatoryjne sprawozdania w postaci XML do KRS-u w ustalonych formatach danych.

 


OPIS