Drukuj

RSFk nowoczesny system finansowo-księgowy.

   

 

wersja 2.126 2020-05-27

 1. Możliwość tworzenia zestawień własnych w orientacji poziomej lub pionowej (w zależności od rozmiaru zestawienia). (Raporty->Zestawienia własne->Edycja->Orientacja)

 

wersja 2.125 2020-05-25

 1. Rozszerzenie definicji zestawień własnych do 10 kolumn.
 2. Instalacja nowych struktur danych.

 

wersja 2.120 2020-01-06

 1. Dostosowanie sprawozdań finansowych do wersji 1-2.
 2. Kopiowanie zestawień własnych z uwzględnieniem relacji kont (np. bilans, rachunek zysków i strat).
 3. Zmiana edycji kontrahenta (zaznaczenie drukowania faktur "metoda podzielonej płatności", zgoda na wysyłanie elektroniczne faktur sprzedażowych, inne)
 4. Implementacja nowych struktur sprawozdań w postaci XML do KRS-u wg ustalonych formatów danych.

 

wersja 2.111 2019-03-06

 1. Dodatkowa funkcjonalność w wykonywaniu Zestawień własnych. Przy zaznaczeniu "Pokaż konta wynikowe zestawienia" można wyświetlić dla każdej zdefiniowanej pozycji jakie konta (i z jakim znakiem), rodzaj (saldo lub obroty lub saldo sald) wraz z wyliczoną kwotą wchodzą w skład pozycji.
 2. Poprawiono wpisywanie pełnych danych (zamiast tylko loginu) do faktur sprzedażowych przy wystawianiu ich w momencie rejestrowania operacji związanych z odwrotnym obciążeniem.
 3. Umożliwiono również ustalenie innej daty (do rejestru VAT) niż data faktury zakupowej przy rejestrowania operacji związanych z odwrotnym obciążeniem.
 4. Dalsze przygotowania struktur do przygotowywania sprawozdań w postaci XML do KRS-u o ustalonych formatach danych.

 

wersja 2.108 2019-02-12

 1. Dodanie raportów własnych dedykowanych jako Rachunek Zysków i Strat lub uproszczony (Raporty-> Zestawienia własne).
 2. Zmiana wydruków Zestawień własnych (adaptacja).

 

wersja 2.107 2019-02-08

 1. Dodanie raportów własnych dedykowanych jako Bilans standardowy lub uproszczony (Raporty-> Zestawienia własne).
 2. Przygotowanie bazy pod obligatoryjne sprawozdania w postaci XML do KRS-u w ustalonych formatach danych.

 


OPIS