A A A

Warunki użytkowania

 

Warunki użytkowania dotyczą dowolnego korzystania z naszych rozwiązań cyfrowych (strony internetowej, portalu i aplikacji), zwanych dalej platformami cyfrowymi.


Warunki korzystania z witryny

Dostęp do strony internetowej jest zapewniany tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo, z dowolnego powodu i w dowolnym czasie, do wycofania lub zmiany usług, które oferujemy na stronie internetowej, bez powiadomienia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wyłącznie z jakiegokolwiek powodu, że strona internetowa jest niedostępna w danym czasie lub okresie. Od czasu do czasu będziemy mogli zarezerwować dostęp do niektórych części witryny dla użytkowników, którzy zarejestrowali się u nas.

 

Zaufaj wyświetlanym informacjom

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na naszej witrynie były aktualne, dokładne i aktualne w momencie publikacji, ale nie udzielamy żadnych gwarancji, warunków ani ustaleń (wyraźnych lub stagnacyjnych) dotyczących rzetelności, dokładności i kompletności informacji.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty lub szkody wynikające z korzystania z naszej witryny, w tym za wszelkie działania podjęte w tajemnicy przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji.
Nie ma to jednak wpływu na naszą odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała w wyniku zaniedbania z naszej strony, ani nie jest związane z oszustwami lub informacją o podstawowych okolicznościach, jakąkolwiek inną odpowiedzialność, której nie można znieść z mocy prawa.


Prywatność i informacje dotyczące Ciebie i korzystania z witryny

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z naszą Polityką prywatności. Korzystając ze strony internetowej, zgadzasz się na takie przetwarzanie i potwierdzasz, że podane dane osobowe są poprawne.
Przeczytaj uważnie naszą Politykę prywatności.


Wytyczne dotyczące praw własności intelektualnej

Usługi Informatyczne RS jest właścicielem i posiadaczem praw do wszelkich praw własności intelektualnej dołączonych do strony internetowej, w tym materiałów tam opublikowanych.
Wszystkie materiały są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych oraz traktatami na całym świecie.
Zastrzegamy sobie wszystkie takie prawa.

Użytkownik nie może wykorzystywać żadnych treści z naszej witryny do celów komercyjnych bez wyraźnej pisemnej naszej zgody, a użytkownik jest zobowiązany do poszanowania znaków towarowych, praw autorskich i innych zastrzeżonych ograniczeń i licencji na stronie internetowej.

 
Wirusy, hakowanie i inne naruszenia

Nie wolno nadużywać strony internetowej, wprowadzając wirusy, trojany, ekrany danych, bomby logiczne, uszkodzone dane lub inne szkodliwe lub technologicznie szkodliwe materiały. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do strony internetowej, serwera, na którym przechowywana jest witryna, ani żadnego innego serwera, komputera, aplikacji lub bazy danych powiązanej ze stroną internetową.
Nie możesz narazić strony na tak zwany atak typu "odmowa usługi" lub rozpowszechniony atak typu "odmowa usługi".

W przypadku naruszenia powyższej klauzuli popełnisz przestępstwo. Wszelkie takie naruszenia zgłaszamy właściwemu organowi wykonawczemu, a my będziemy z nimi współpracować, ujawniając Twoją tożsamość.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez ataki typu "odmowa usługi", wirusy lub inne technologicznie szkodliwe materiały przesyłane do sprzętu komputerowego, programów komputerowych, danych lub innych chronionych materiałów w wyniku korzystania z naszych platform cyfrowych, w tym pobieranie materiałów ze strony internetowej lub z innego linku do strony internetowej.


Szybkie linki

 

RSAqua

RSFk

RSLokator

RSRejestrator

RSInkasent


O Usługach Informatycznych RS

 

Informacje o firmie

Newsletter

 

 

 


Informacje Strony

 

Polityka prywatności

Warunki użytkowania

Wyłączenia prawne

Prawa autorskie

Ciasteczka


Kontakt

 

Telefony:

+48 501 581 211 (preferowany)

+48 77 5432 466