A A A

RSFk nowoczesny system finansowo-księgowy.

   

 

wersja 2.126 2020-05-27

 1. Możliwość tworzenia zestawień własnych w orientacji poziomej lub pionowej (w zależności od rozmiaru zestawienia). (Raporty->Zestawienia własne->Edycja->Orientacja)

 

wersja 2.125 2020-05-25

 1. Rozszerzenie definicji zestawień własnych do 10 kolumn.
 2. Instalacja nowych struktur danych.

 

wersja 2.120 2020-01-06

 1. Dostosowanie sprawozdań finansowych do wersji 1-2.
 2. Kopiowanie zestawień własnych z uwzględnieniem relacji kont (np. bilans, rachunek zysków i strat).
 3. Zmiana edycji kontrahenta (zaznaczenie drukowania faktur "metoda podzielonej płatności", zgoda na wysyłanie elektroniczne faktur sprzedażowych, inne)
 4. Implementacja nowych struktur sprawozdań w postaci XML do KRS-u wg ustalonych formatów danych.

 

wersja 2.111 2019-03-06

 1. Dodatkowa funkcjonalność w wykonywaniu Zestawień własnych. Przy zaznaczeniu "Pokaż konta wynikowe zestawienia" można wyświetlić dla każdej zdefiniowanej pozycji jakie konta (i z jakim znakiem), rodzaj (saldo lub obroty lub saldo sald) wraz z wyliczoną kwotą wchodzą w skład pozycji.
 2. Poprawiono wpisywanie pełnych danych (zamiast tylko loginu) do faktur sprzedażowych przy wystawianiu ich w momencie rejestrowania operacji związanych z odwrotnym obciążeniem.
 3. Umożliwiono również ustalenie innej daty (do rejestru VAT) niż data faktury zakupowej przy rejestrowania operacji związanych z odwrotnym obciążeniem.
 4. Dalsze przygotowania struktur do przygotowywania sprawozdań w postaci XML do KRS-u o ustalonych formatach danych.

 

wersja 2.108 2019-02-12

 1. Dodanie raportów własnych dedykowanych jako Rachunek Zysków i Strat lub uproszczony (Raporty-> Zestawienia własne).
 2. Zmiana wydruków Zestawień własnych (adaptacja).

 

wersja 2.107 2019-02-08

 1. Dodanie raportów własnych dedykowanych jako Bilans standardowy lub uproszczony (Raporty-> Zestawienia własne).
 2. Przygotowanie bazy pod obligatoryjne sprawozdania w postaci XML do KRS-u w ustalonych formatach danych.

 


OPIS
 
 • Dynamiczne prowadzenie Typowego Planu Kont (TPK): tworzenie kont w strukturach syntetyka-subsyntetyka-analityka, szybkie wyszukiwanie konta po dowolnym fragmencie opisu lub wprost po numerze, wydruki obrotów na kontach,
 • Przegląd zapisów na koncie w dowolnym zakresie czasowym,
 • Grupowanie transakcji księgowych w dekrety wg dowolnych numeracji w funkcji księgowania z możliwością ich wydruków,
 • Tworzenie zestawień obrotów i sald w dowolnym zakresie czasowym i na dowolnym poziomie,
 • Tworzenie zestawień transakcji księgowych w całym zakresie lub dla wybranych kont,
 • Generowanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT wg wybranych rejestrów (lub w całości),
 • Przygotowywanie plików XML JPK_VAT do wysyłki do Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Tworzenie zestawień rozrachunkowych,
 • Zarządzanie wystawionymi zarejestrowanymi fakturami z innych systemów RS,
 • Generowanie plików JPK na żądanie (JPK_FA),
 • Zarządzanie płatnikami (przegląd bieżącego zadłużenia, ustalonych punktów poboru opłat wraz z odczytami, pełna windykacja, tworzenie indywidualnych notatek usprawniających wewnętrzny obieg informacji),
 • Szybkie wyszukiwania kwot (napisów) występujących w zarejestrowanych dekretach (transakcjach).

 


Szybkie linki

 

RSAqua

RSFk

RSLokator

RSRejestrator

RSInkasent


O Usługach Informatycznych RS

 

Informacje o firmie

Newsletter

 

 

 


Informacje Strony

 

Polityka prywatności

Warunki użytkowania

Wyłączenia prawne

Prawa autorskie

Ciasteczka


Kontakt

 

Telefony:

+48 501 581 211 (preferowany)

+48 77 5432 466

Adres elektroniczny