A A A

Oświadczenie o naruszeniu praw

 

Nasza firma szanuje własność intelektualną innych osób i prosimy naszych użytkowników o to samo. Rościmy sobie prawo w odpowiednich okolicznościach i według własnego uznania, do zakończenia dostępu / likwidacji konta użytkowników, którzy naruszają prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich lub jakiekolwiek inne naruszenie Twoich praw, prosimy o przekazanie następujących informacji na piśmie do nas:

  1. w sposób elektroniczny lub fizyczny osobiście lub z podpisem osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich,
  2. opisując dzieła chronionego prawami autorskimi, którego roszczenia zostały naruszone lub materiału, który w inny sposób narusza Twoje prawa (lub, jeśli twierdzisz, że wiele dzieł chronionych prawem autorskim na jednej stronie internetowej narusza prawa, reprezentatywna lista takich utworów na tej stronie),
  3. opis miejsca, w którym materiał, który jak twierdzisz narusza, znajduje się na stronie,
  4. Twój adres, numer telefonu i adres e-mail,
  5. oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo,
  6. oświadczenie dokonane pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne oraz że jesteś lub masz prawo działać w imieniu właściciela praw autorskich lub właściciela wyłącznego prawa autorskiego, które rzekomo zostało naruszone.

Szybkie linki

 

RSAqua

RSFk

RSLokator

RSRejestrator

RSInkasent


O Usługach Informatycznych RS

 

Informacje o firmie

Newsletter

 

 

 


Informacje Strony

 

Polityka prywatności

Warunki użytkowania

Wyłączenia prawne

Prawa autorskie

Ciasteczka


Kontakt

 

Telefony:

+48 501 581 211 (preferowany)

+48 77 5432 466